VOCHTWERING

Doorslaand vocht, is een veel voorkomend probleem. Doorslaande gevels zijn meestal de “natte” gevels, aan de regenkant van uw woning/bedrijfspand.

De oorzaak van doorslaand vocht is meestal te wijten aan slecht voegwerk en/of poreuze stenen. Een met water verzadigde gevel kan bij vorst ernstig beschadigen.

Een eventuele oplossing van een doorslaande gevel kan zijn? Dat de gevel eerst dient te worden gereinigd met water onder hoge druk, waarbij geïnspecteerd wordt op gebreken aan het voegwerk en zo nodig herstelt wordt? Na deze handelingen wordt gewacht tot de gevelvlakken voldoende zijn gedroogd, daarna wordt de gevel voorzien van een impregneermiddel.

De behandeling:

Er wordt een vloeistof op de ondergrond ( gevel ) aangebracht d.m.v lage druk vloeien. Deze vloeistof sluit het metselwerk af voor vloeibaar vocht. Alle dampen kunnen vrij in en uit, maar zodra het metselwerk nat word, laat deze geen vocht meer binnen. Bijkomend voordeel is dat vuil op de gevel niet direct in de steen trekt, maar aan de oppervlakte blijft en grotendeels met het regenwater wegspoelt.